Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 08-ĐA/TU Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn 05/11/2021 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
2 36-KH/TU Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Tỉnh ủy giao 22/12/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh