Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản

Văn bản trường 11-KH/TCT

Kế hoạch hoạt động trang TTĐT Trường Chính trị VP năm 2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản trường Số 14/TB-TCT

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

Ngày ban hành: 02/11/2018

Ngày có hiệu lực: 02/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản trường Số 01-KL/ĐU

Kết luận của Bí thư Đảng bộ về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

Ngày ban hành: 02/11/2018

Ngày có hiệu lực: 02/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực