• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/04/2020
V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020
Số ký hiệu Số 2822/UBND-VX1 Ngày ban hành 16/04/2020
Loại văn bản Văn bản cấp trên Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực