• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/05/2019
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TCT tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 1467-QĐi/TU Ngày ban hành 15/05/2019
Loại văn bản Văn bản cấp trên Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Hoàng Thị Thúy Lan
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực