• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/11/2018
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu Số 09-QĐi/TW Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Văn bản cấp trên Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực