• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2018
Kết luận của Bí thư Đảng bộ về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018
Số ký hiệu Số 01-KL/ĐU Ngày ban hành 02/11/2018
Loại văn bản Văn bản trường Ngày có hiệu lực 02/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực