• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/09/2008
QĐ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu Quyết định số 184-QĐ/TW Ngày ban hành 03/09/2008
Loại văn bản Văn bản cấp trên Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực