Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 643/STTTT-TTBCXB Về việc sản phẩm bản đồ lưu hành thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia 31/07/2020 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
2 Số 2822/UBND-VX1 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020 16/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3 Số 2526/UBND-NC2 Hướng dẫn về việc xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 08/04/2020
4 11-KH/TCT Kế hoạch hoạt động trang TTĐT Trường Chính trị VP năm 2020 31/03/2020
5 Số 43/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 15/07/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
6 Số 1467-QĐi/TU Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TCT tỉnh Vĩnh Phúc 15/05/2019 Hoàng Thị Thúy Lan
7 Số 09-QĐi/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 13/11/2018
8 Số 14/TB-TCT Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 02/11/2018 Trường Chính Trị
9 Số 01-KL/ĐU Kết luận của Bí thư Đảng bộ về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 02/11/2018 Đảng ủy Trường
10 36-KH/TU Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Tỉnh ủy giao 22/12/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh