Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 14/TB-TCT Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 02/11/2018 Trường Chính Trị
2 Số 01-KL/ĐU Kết luận của Bí thư Đảng bộ về kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 02/11/2018 Đảng ủy Trường
3 36-KH/TU Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Tỉnh ủy giao 22/12/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
4 QĐ số 1855/QĐ-HVCTQG QĐ về việc ban hành Bộ quy chế quản lý đào tạo của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 21/04/2016
5 QĐ số 1190/QĐ-HVCTQG QĐ về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 20/12/2012
6 Quyết định số 184-QĐ/TW QĐ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 03/09/2008
7 Quyết định số 35/QĐ-TU Quyết định thành lập Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 01/03/1997