Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khoá I năm 2021

Ngày đăng: 26/04/2021

Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng
Chiều ngày 23/4/2021, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa I năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự và chỉ đạo khai giảng lớp học. Lớp học gồm 79 đồng chí là cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại khóa học, các học viên được học tập, nghiên cứu 06 học phần về: Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề về Hệ thống chính trị, Nhà nước, Pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương …

 Nội dung chương trình khóa học nhằm giúp các học viên vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực xử lý, giải quyết các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị. Mặt khác, thông qua nội dung chương trình khóa học sẽ góp phần bồi dưỡng, củng cố niềm tin của các học viên vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Phát biểu tại Lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thay mặt Ban Chỉ đạo lớp học yêu cầu các học viên cần xác định đúng động cơ, thái độ học tập; sắp xếp, bố trí công việc, tham gia đầy đủ các buổi học cũng như chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của nhà trường; đối với giảng viên cần chú trọng việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng các bài giảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng đề nghị các cơ quan cử cán bộ đi học luôn quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để học viên tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa học./.

Ths. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Trưởng phòng QLĐT-NCKH

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website