Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo chuyên đề lần thứ II năm 2021

Ngày đăng: 23/04/2021

Sáng ngày 16/4/2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo chuyên đề lần hai năm 2021, chủ đề hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa”. Đồng chí Lê Thị Điều – Phó Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo hội thảo. Dự hội thảo còn có có các đồng chí là Trưởng, phó các khoa, phòng chuyên môn và toàn thể giảng viên trong Nhà trường.

Hội thảo được nghe nhiều tham luận của các giảng viên khoa Lý luận cơ sở và giảng viên các khoa, phòng trong trường về các vấn đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, liên hệ thực tiễn xây dựng nền văn hóa Việt Nam từ 1986 đến nay; Quan điểm của Đảng ta về xây dựng, phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; Kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam; phủ nhận quan điểm về văn hóa của Samuel P.huntington trong tác phẩm “sự va chậm của các nên văn minh”; Vận dụng tư tưởng “Đời sống văn hóa” của chủ tịch Hồ Chí Minh vào đời sống văn hóa hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Văn hóa giáo dục”, vận dụng vào giảng dạy lý luận tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Học tập và làm theo văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Một số giải pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay...                 

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu dự hội thảo. Nhiều đại biểu bàn luận về các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể ở Việt Nam; Tác động của hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế, ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam hiện đại; quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật;  Bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam...

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Lê Thị Điều – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo lần thứ hai của khoa Lý luận cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; chuẩn bị chu đáo. Đồng chí Lê Thị Điều yêu cầu khoa tiếp tục phát huy những ưu điểm, đi sâu nghiên cứu các vấn đề lý luận; những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về văn hóa hiện nay. Nội dung hội thảo góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn mới.  

Ths. Nguyễn Thị Lan - Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website