Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo chuyên đề lần 1 năm 2021

Ngày đăng: 26/03/2021

Đ/c Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội thảo
Sáng ngày 26/3/2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo chuyên đề lần nhất năm 2021, chủ đề hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa – Vận dụng ở Việt Nam hiện nay”. Đồng chí Lê Thị Điều – Phó Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo hội thảo. Dự hội thảo còn có có các đồng chí là Trưởng, phó các khoa, phòng chuyên môn và toàn thể giảng viên trong Nhà trường.

Hội thảo được nghe nhiều tham luận của các giảng viên khoa Lý luận cơ sở về các vấn đề như: Quan điểm chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng ta vào việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay; Quan điển của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa - liên hệ với những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đức” và “tài” để xây dựng người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh về yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư - vận dụng nhằm xây dựng con người ở Vĩnh phúc hiện nay; Giải pháp phát huy nguồn nhân lực Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.                                                                      

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu dự hội thảo. Nhiều đại biểu bàn luận về sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay trên các khía cạnh như, quyền con người; về yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ cộng đồng người Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19; về đạo đức, tài năng của con người Việt Nam hiện nay; về giáo dục con người...

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Lê Thị Điều – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo lần thứ nhất của khoa Lý luận cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; đầu tư công phu, chuẩn bị chu đáo. Hình ảnh minh họa đẹp, clip có ý nghĩa... Đồng Chí Lê Thị Điều yêu cầu khoa tiếp tục phát huy những ưu điểm, đi sâu nghiên cứu các vấn đề lý luận; gắn lý luận với thực tiễn, nhất là vận dụng lý luận vào thực tiễn; tổng kết thực tiễn. Nội dung hội thảo góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp sơ cở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ths. Nguyễn Thị Lan - Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website