Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2021

Ngày đăng: 25/03/2021

Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021. Chiều ngày 24/3/2021, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự và chỉ đạo khai giảng lớp học.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao cho Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thực tiễn hiện nay.

Học viên dự lớp bồi dưỡng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND cấp xã trong tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên của Viện Xây dựng Đảng, Viện Kinh tế Chính trị, Tạp chí Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung như: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở nước ta hiện nay; Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030; Thực hành dân chủ ở cơ sở trong xử lý điểm nóng chính trị - xã hội ở cơ sở theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng… Bên cạnh đó, các học viên lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức đi nghiên cứu thực tế trong thời gian 1 ngày tại tỉnh Phú Thọ.

Ảnh. PGS.TS Lâm Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng bài tại lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thay mặt Ban Chỉ đạo lớp học đề nghị các học viên xác định đúng động cơ, thái độ học tập; sắp xếp, bố trí công việc, tham gia đầy đủ các buổi học cũng như chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của nhà trường để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt./.

ThS. Đỗ Xuân Hoà - GV khoa Xây dựng Đảng

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website