Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Pháp luật lần 1 năm 2021

Ngày đăng: 19/03/2021

Sáng ngày 03/03/2021, Khoa Nhà nước & Pháp luật tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật lần 1 năm 2021 về “Luật an ninh mạng năm 2018”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo trường, Trưởng, Phó các khoa, phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường.

Hội nghị được nghe Thạc sỹ Nguyễn Văn Linh – Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Luật An ninh mạng trong giai đoạn hiện nay; cũng tại hội nghị, Thạc sỹ Nguyễn Văn Linh đã phổ biến những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật An ninh mạng năm 2018 đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và nhân viên trong nhà trường.

Cụ thể: Luật An ninh mạng năm 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật An ninh mạng sẽ góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018 (Lệnh số 06/2018/L-CTN). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật An ninh mạng năm 2018 gồm 7 chương, 43 điều gồm: Chương I. Những quy định chung, gồm 9 điều, (từ Điều 1 đến Điều 9); Chương II. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, gồm 6 điều (từ Điều 10 đến Điều 15); Chương III. Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, gồm 7 điều (từ Điều 16 đến Điều 22); Chương IV. Hoạt động bảo vệ an ninh mạng, gồm 7 điều (từ Điều 23 đến Điều 29); Chương V. Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng, gồm 6 điều (từ Điều 30 đến Điều 35); Chương VI. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gồm 7 điều (từ Điều 36 đến Điều 42); Chương VII. Điều khoản thi hành, gồm 01 điều (Điều 43).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và việc tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật của khoa Nhà nước và Pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tốt các quy định của luật an ninh mạng năm 2018, đồng thời tuyên truyền, vận động học viên nâng cao cảnh giác, trước các thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, lan truyền thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Cao Trần Đăng - GV Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website