Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo chuyên đề lần thứ nhất năm 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Toàn cảnh buổi hội thảo
Chiều 24/4/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội thảo chuyên đề “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong tình hình mới”. Dự, chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà -TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng. Dự Hội thảo có toàn thể giảng viên khoa Xây dựng Đảng và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng của trường.

Hội thảo đã được nghe các 8 tham luận về các nội dung: Những vấn đề chủ yếu về “diễn biến hoà bình” và “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng; Bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Nội dung, phương thức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng; Một số vấn đề cơ bản về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng; Đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng ở nước ta hiện nay; Một số kết quả lãnh đạo phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng ta từ năm 1995 đến nay; Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm Đảng lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng từ năm 1995 đến nay và Dự báo “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch thời gian tới - Giải pháp phòng, chống.

Có 6 ý kiến của đại biểu các khoa, phòng góp ý nội dung, hình thức Hội thảo.

Trong thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp nhận diện rõ hơn các nội dung những luận điệu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch và các phần tử phản động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng, phát biểu chỉ đạo hội thảo

Thay mặt lãnh đạo trường, đồng chí Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương kết quả trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo, đề nghị đội ngũ giảng viên trong nhà trường trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch./.

Đ/c Đinh Phong Hải - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, điều hành thảo luận

 

Kim Anh - GV Khoa Xây dựng Đảng

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website