Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Ngày đăng: 10/10/2019

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn và các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Trường Khanh
Ngày 8/10/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021.

Tới dự, có các đồng chí: Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra trong thời gian 18 tháng. Theo đó, 90 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức mới về kinh tế - xã hội, chính trị trong nước và quốc tế… Qua đó, rèn luyện năng lực phát hiện, xử lý những vấn đề thực tiễn trong công việc lãnh đạo, quản lý đang đặt ra tại các địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn khẳng định: Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhằm trang bị kiến thức lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, nâng cao năng lực cho mỗi cán bộ.

Trong thời gian đào tạo, đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp học và Học viện; kết hợp nghe giảng, nghiên cứu tài liệu, thảo luận và nghiên cứu thực tế. Từ đó, vận dụng sáng tạo kiến thức vào quá trình công tác để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Hoàng Nga

Theo Báo Vĩnh Phúc

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website