Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 10/10/2019

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồi đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Khánh Linh
Chiều 30/9/2019, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh Khánh Linh
 

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã báo cáo tóm tắt với đoàn một số nét khái quát về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh
 

Theo đó, Vĩnh Phúc thực hiện chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, KT-XH của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực:

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2016 ước đạt 7,43%/năm; giai đoạn 2016-2020 ước đạt 8,1%, vượt mục tiêu đề ra (7-7,5%).

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là nền tảng của nền kinh tế, đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh; hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp được quan tâm đầu tư.

Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến đột phá với nhiều vùng sản xuất trọng điểm cho hiệu quả kinh tế cao.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác quân sự địa phương được củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tuy nhiên, dù kết quả đạt được là khả quan nhưng quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn này của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định, cần kịp thời điều chỉnh, khắc phục. Qua đây, Vĩnh Phúc đã rút ra 5 bài học kinh nghiệp chủ yếu trong điều hành, phát triển KT-XH của địa phương, đó là:

Có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết; chú trọng công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nắm vững chủ trương, đường lối và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, đội ngũ cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2020-2030, Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu tổng quát như: Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH theo hướng bền vững nhằm kết hợp chặt chẽ, hài hòa và hợp lý giữa phát triển kinh tế với xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn gắn với đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội; hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố Vĩnh Phúc và là một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch lớn của vùng và quốc gia…

Báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ, bên cạnh việc phân tích đặc điểm tình hình địa phương và những kết quả cụ thể đạt được thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh một số điểm nổi bật của Vĩnh Phúc.

Thứ nhất, là quán triệt, học tập nghiêm túc và sâu sắc toàn bộ mọi nghị quyết của trung ương về tất cả các lĩnh vực để nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển các mặt KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Tại Vĩnh Phúc, Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện nhưng không bao biện, làm thay.

Thứ hai, là tỉnh chú trọng đổi mới cách thức thực hiện nghị quyết theo hướng hiệu quả, thực tế và bền vững; có phân công, phân nhiệm cụ thể tới từng vị trí lãnh đạo, bố trí nguồn lực thực hiện chu đáo nhưng cũng có cơ chế giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

Vị trí nào yếu, không đảm nhiệm được công việc đều có phương án sẵn sàng thay thế, không nể nang, tránh né. Trong công tác cán bộ, tỉnh đặc biệt chú trọng đến năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, quan tâm đến lớp trẻ và vấn đề giới trong quản lý, lãnh đạo…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng trưởng nhanh mà vẫn bền vững và cho rằng đây là thực tiễn sinh động để kiến nghị Trung ương nghiên cứu chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Về vấn đề thể chế, đặc biệt là cách thức áp dụng linh hoạt các cơ chế phát triển KT-XH, ví như phương pháp tháo điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất thực hiện các mục tiêu KT-XH là một trong những bài học kinh nghiệm quý cho Trung ương và các địa phương trong cả nước nghiên cứu, áp dụng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm phát triển đa dạng các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. trong thời đại hội nhập hiện nay. Từ đó, hội đủ các yếu tố để vươn lên thành một trong những địa phương giàu mạnh hàng đầu trong cả nước.

Trước đó, Đoàn đã thăm và làm việc tại Trường Chính trị tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Ban Giám hiệu nhà trường.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo một số nét cơ bản về tình hình hoạt động của Trường Chính trị Vĩnh Phúc thời gian gần đây; nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của một số cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của nhà trường.

Ghi nhận những nỗ lực của Trường Chính trị Vĩnh Phúc thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân trao phó. Đồng chí cũng tổng hợp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhà trường và có kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quang Nam

Theo Báo Vĩnh Phúc

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website