Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận CT - HC Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khóa 2018 – 2019 (K3)

Ngày đăng: 19/10/2018

Ngày 18/10/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đã tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khóa 2018 – 2019. Dự lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Ngà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối CácCơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn của nhà trường; lãnh đạo các phòng, ban của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Trong khóa học 2018 – 2019 này, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản, có hệ thống như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài việc nghiên cứu, học tập trên lớp, các học viên còn được tổ chức đi nghiên cứu thực tế địa phương trong  và ngoài tỉnh...

Thông qua chương trình đào tạo Trung cấp LLCT - HC sẽ giúp học viên rèn luyện lập trường, tư tưởng, đạo đức phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; nâng cao niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước; nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực công tác tại các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của thành phố và của tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website