Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo chuyên đền lần 2

Ngày đăng: 19/10/2018

Ngày 18/10/2018, khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo chuyên đề Vai trò của phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế - xã hội. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chức năng; các đồng chí cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu trong nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 06 tham luận như: Nhận về vị trí vai trò của người phụ nữ trong xu thế hội nhập quốc tế; Vai trò của phụ nữ Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế; Vai trò của phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Một số giải pháp nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay…

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận trực tiếp như: Vai trò làm vợ, làm mẹ; Vai trò người lao động tạo thu nhập, chăm lo đời sống tinh thần cho gia đình;Phụ nữ Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay; Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới; Về giải pháp nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay; giải pháp nâng cao nhận thức của gia đình, xã hội và hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ nữ…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy đã đánh giá cao chủ đề hội thảo khoa Xây dựng Đảng lựa chọn. Đồng chí nhấn mạnh: Phụ nữ ở bất cứ thời đại nào, quốc gia, dân tộc nào cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc sáng tạo, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Thông qua hội thảo, đồng chí đề nghị khoa Xây dựng Đảng tập hợp các nội dung nghiên cứu và ý kiến tham luận thành tài liệu tuyên truyền cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Đồng chí mong muốn phụ nữ Vĩnh Phúc nói chung, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh nói riêng tiếp nối truyền thống, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực như: tham gia quản lý nhà nước, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia hoạt động đối ngoại, có tri thức, có văn hóa, có kỹ năng sống tự lập, biết đối mặt với áp lực và vươn lên mọi khó khăn thử thách…/. 

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website