Khoa Dân vận tổ chức Hội thảo chuyên đề lần 2

Ngày đăng: 05/10/2018

Ngày 03/10/2018, Khoa Dân Vận đã tổ chức Hội thảo chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 06 tham luận như: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây; Thực trạng công tác dân vận của tổ chức đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới; Một số kết quả đạt được trong công tác dân vận của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận trực tiếp như: Công tác dân vận ở cơ sở cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương; hệ thống chính trị cấp cơ sở cần rà soát, bổ sung, công khai các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để tồn đọng kéo dài; nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đối với chính quyền cùng cấp trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, cơ sở…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao nhữngtham luận và những ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, góp phần làm sáng tỏ hơn về công tác dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, công tác đối thoại tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đồng thời nhấn mạnh công tác dân vận hiện nay không phải là việc riêng của cán bộ chuyên trách về dân vận hay một cơ quan nào, mà đó là việc chung của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.Buổi hội thảo không những là một buổi sinh hoạt chuyên môn của khoa Dân Vận mà kết quả đạt được sẽ là tư liệu quý giá phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cũng như là tư liệu tham mưu cho các cấp các ngành trong tỉnh chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy các cơ quan quản lý Nhà nước đầu tư, quan tâm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan mình quản lý, nhất là trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phục vụ nhân dân. Tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân…/.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website