Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quí III năm 2018

Ngày đăng: 28/08/2018

Ngày 27/8/2018, khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên của nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin như:

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Theo đó, thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…

Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước (thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực, chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ...); thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đại biểu dự hội nghị cần quan tâm triển khai tuyên truyền phổ biến luật bằng những hình thức phù hợp và tổ chức thực hiện nghiêm theo pháp luật, tạo chuyển biến trong việc chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân./.

Ths. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website