Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2018 – 2019

Ngày đăng: 20/08/2018

Ngày 19/8, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2018 – 2019. Dự lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Trong khóa học 2018 – 2019, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 06 chuyên đề cơ bản, có hệ thống là: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài việc nghiên cứu, học tập trên lớp, các học viên còn được tổ chức đi nghiên cứu thực tế địa phương trong và ngoài tỉnh...

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã nhiệt liệt chào mừng các học viên tham gia lớp học. Đồng chí cũng đề nghị các học viên phải có thái độ nghiêm túc, đúng đắn trong học tập, xác định động cơ, thái độ học tập, xây dựng phương pháp học tập có hiệu quả để vận dụng sáng tạo, linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn vào từng vị trí công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội và đời sống có hiệu quả./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website