Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc khóa 2016 - 2018

Ngày đăng: 10/08/2018

Ngày 8/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị Khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc khóa học 2016 – 2018. Đến dự có PGS,TS. Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Trong thời gian 18 tháng, 90 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đươngđược nghiên cứu, học tập theo chương trình đổi mới, thống nhất trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; gồm các khối kiến thức cơ bản: Lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng ta; những vấn đề cơ bản của khoa học hành chính cùng các chuyên đề bắt buộc và tự chọn...

Bằng việc đổi mới phương pháp dạy và học, biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu; học viên được các giáo viên gợi mở, định hướng nhiều vấn đề trong tư duy lý luận và thực tiễn. Qua đó, giúp học viên nâng cao kiến thức các mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác…

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị; trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi chiếm 8,89%, 76 học viên đạt loại khá chiếm 84,44% và 06 học viên đạt loại trung bình chiếm 6,67%. Học viện chính trị khu vực I cũng đã trao tặng giấy khen cho 02 học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website