Trường Chính trị Tỉnh tổ chức Bế giảng cho 3 lớp Trung cấp Lý luận CT-HC khóa 2017 - 2018

Ngày đăng: 02/07/2018

Ngày 28/6/2018, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Lễ Bế giảng 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính gồm Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Trung cấp LLCT-HC TP. Vĩnh Yên khóa 2017-2018. Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên.

Trong khóa học 2017 - 2018, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 10 phần học, tìm hiểu các chuyên đề về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa; Những kiến thức quản lý hành chính nhà nước; Kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể ở cơ sở; Kiến thức về Quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong mỗi phần học, học viên được tham gia thảo luận, trao đổi bài cùng giảng viên. Kết thúc phần học, học viên thi hết môn học.

Thông qua việc rèn luyện và học tập trên lớp đã nâng cao hơn nữa phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đặc biệt là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ.Trong quá trình học tập, nhằm thực hiện phâm châm lý luận gắn với thực tiễn, kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức cho học viên, nâng cao chất lượng học tập, Nhà trường đã hướng dẫn và cử các học viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh theo đúng quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Cuối khóa các học viên phải trải qua phần thi tốt nghiệp với 03 khối kiến thức cơ bản nhằm đánh giá kết quả chung trong quá trình học tập.

Căn cứ vào Quy chế xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; căn cứ vào điểm trung bình toàn khoá và ý thức tổ chức kỷ luật của các học viên. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cấp Bằng tốt nghiệp cho 68 học viên lớp Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa 2017-2018, trong đó có 04 học viên đạt xuất sắc chiếm 5,88%; 39 học viên đạt loại giỏi chiếm 57,35%; 25 học viên đạt loại khá chiếm 36,76%;khen thưởng 05 đồng chí có ý thức rèn luyện và có thành tích cao trong học tập.

Cấp Bằng tốt nghiệp cho67 học viên lớp Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa 2017-2018, trong đó có 03 học viên đạt xuất sắc chiếm 4,5%; 25 học viên đạt loại giỏi chiếm 37,3%; 39 học viên đạt loại khá chiếm 58,2%;khen thưởng 05 đồng chí có ý thức rèn luyện và có thành tích cao trong học tập.

Cấp Bằng tốt nghiệp cho69 học viên lớp Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa 2017-2018, trong đó có 01 học viên đạt xuất sắc chiếm 1,4%; 45 học viên đạt loại giỏi chiếm 65,2%; 23 học viên đạt loại khá chiếm 33,3%;khen thưởng 05 đồng chí có ý thức rèn luyện và có thành tích cao trong học tập.

Phát biểu tại lế bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng mong muốn sau khoá học, với những kiến thức đã tiếp thu, các học sẽ vận dụng sáng tạo các kiến thức đã được học tập vào mỗi cương vị công tác có hiệu quả. Đồng chí tin tưởng rằng các học viên sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; sự gắn kết giữa các thành viên trong khóa học sau khi tốt nghiệp sẽ được bền chặt cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí cũng chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí học viên sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong mọi cương vị, lĩnh vực công tác./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website