Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu tổ chức Hội thảo chuyên đề lần 1 năm 2018

Ngày đăng: 02/07/2018

Đ/c Nguyễn Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Hội thảo
Ngày 28/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu đã tổ chức hội thảo chuyên đề: Việc thực hiện quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo nhà trường; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và các đồng chí cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của nhà trường.

Tại hội thảo đã có 06 tham luận được trình bày như:Việc thực hiện Quy định về ứng xử văn hóa của cán bộ lãnh đạo Khoa, Phòng ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Xây dựng môi trường ứng xử văn hóa của giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Một số lưu ý trong ứng xử văn hóa của học viên học tập, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; Một số giải pháp xây dựng môi trường ứng xử văn hóa ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc…

Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận trực tiếp về những giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng văn hóa trường Đảng (Trường Chính trị); các chuẩn mực văn hóa của cán bộ, giảng viên, công chức, học viênTrường Chính trị tỉnh vĩnh Phúc; những giá trị cốt lõi của văn hóa, quy định, nghi thức, nghi lễ, quy tắc ứng xử trong Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy đã đánh giá cao chuyên đề mà Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu đã lựa chọn; đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn của phòng mà còn là một hoạt động tích cực nhằm trao đổi những nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được toàn Đảng, toàn dân, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương sôi nổi thực hiện. Chuyên đề cũng đề cập đến việc xây dựng ứng xử văn hóa trong Trường Chính trị với các luận cứ khoa học và thực tiễn, là cơ sở và kinh nghiệm cho việc xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công sở, tiêu chuẩn, tiêu chí người cán bộ công chức và văn hóa, ứng xử trong xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách và nhiệm vụ cách mạng giai đoạn hiện nay./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website