Hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày đăng: 25/06/2018

Ngày 19/6/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có đồng chí PGS,TS. Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị; đồng chí Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban của Vụ Các Trường Chính trị, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Trường Chính trị tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu Trưởng phụ trách Trường Chính trị đã báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như: Đặc điểm chung; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả đào tạo; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học; đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng; việc thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/09/2008 của ban Bí thư về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; về hoạt động và kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường… Theo đó, đồng chí cũng đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Trung ương, với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với Tỉnh ủy – UBND tỉnh như: Thống nhất tiêu chuẩn, điều kiện đầu vào của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính; tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho tỉnh Vĩnh Phúc; xem xét và sửa đổi quy chế xét thăng hạng đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toàn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhấn mạnh sự quan tâm của tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộthông qua việc tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết và các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng ở các Trường Chính trị tỉnh.

Kết luận hội nghị, PGS,TS. Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho cán bộ, giảng viên và công tác nghiên cứu khoa học; đồng chí cũng nhấn mạnh Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường đội ngũ cán bộ giảng viên kiêm chức tham gia công tác đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ; cập nhật các thông tin mới bổ sung vào giáo trình, bài giảng; tích cực tham gia nghiên cứu thực tế để vận dụng vào giảng dạy tạo sức cuốn hút đối với học viên… Đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị và giao cho Vụ Các  trường chính trị tập hợp, nghiên cứu đề xuất với các cấp, ngành và Trung ương để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình mới./.

Một số hình ảnh được ghi lại tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Dương Trung Lý – Giám đốc Nhà xuất bản lý luận chính trị phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/ Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị phát biểu tại hội nghị

Đ/c Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

PGS,TS. Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết luận hội nghị

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website