Khao giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 2018-2020

Ngày đăng: 25/06/2018

Ngày 18/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 2018 – 2020. Đến dự có PGS,TS. Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy cùng toàn thể 90 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Trong khóa học này, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và cập nhật về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm thực tiễn; trang bị các kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng thế giới quan, nhân sinh quan, củng cố lập trường cách mạng kiên định, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội trước Đảng và tinh thần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nhân cách để đáp ứng các chuẩn mực của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Văn Toànđã chào mừng các học viên tham gia khóa học, đồng chí đề nghị các học viên xác định động cơ học tập đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để có thể vận dụng sáng tạo trong công tác chuyên môn, cũng như xử lý các tình huống công việc tại địa phương, đơn vị công tác. Đồng chí mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần vào công cuộc đổi mới của tỉnh cũng như của Đảng và Nhà nước./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website