Hoạt động của trường

Trường Chính trị Tỉnh tổ chức Bế giảng cho 3 lớp Trung cấp Lý luận CT-HC khóa 2017 - 2018
Ngày 28/6/2018, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Lễ Bế giảng 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính gồm Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Trung cấp LLCT-HC Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Trung cấp LLCT-HC TP. Vĩnh Yên khóa 2017-2018. Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên.
Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu tổ chức Hội thảo chuyên đề lần 1 năm 2018
Ngày 28/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu đã tổ chức hội thảo chuyên đề: Việc thực hiện quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo nhà trường; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và các đồng chí cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của nhà trường.
Khai giảng lớp BD và cập nhật thông tin cho cán bộ Công đoàn cấp cơ sở năm 2018
Ngày 26/6, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Liên Đoàn lao động tỉnh đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho cán bộ Công đoàn cấp cơ sở năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.
Hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Ngày 19/6/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có đồng chí PGS,TS. Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị; đồng chí Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban của Vụ Các Trường Chính trị, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Trường Chính trị tỉnh.
Khao giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 2018-2020
Ngày 18/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 2018 – 2020. Đến dự có PGS,TS. Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy cùng toàn thể 90 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khóa 2018 – 2019
Ngày 20/6, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khóa 2018 – 2019. Dự lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Nguyễn Văn Ngà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cáccơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn của nhà trường.
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính thành phố Vĩnh Yên khóa 2018 – 2019
Ngày 19/6, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính thành phố Vĩnh Yên khóa 2018 – 2019. Dự lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Lương Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn của nhà trường cùng toàn thể 70 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, nguồn quy hoạch thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố Vĩnh Yên.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2018
Ngày 8/6/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lại Quang Huy – Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở năm 2018
Ngày 4/6/2018, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – TUV, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng toàn thể 318 đồng chí học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở.
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh khóa 2017 – 2018
Ngày 30/5/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 2017 – 2018. Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Văn Đức Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Tin tức - Hoạt động

Video

Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2017
Xem tất cả »


Liên kết website