Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 09/11/2017

Ngày 30/10/2017, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 . Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí bí thư các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng trong nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ khoa LLCS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của khoa. Vai trò của đồng chí Bí thư đã được khẳng định thông qua các hoạt động của Chi bộ. Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng được thực hiện sâu sát; nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình được quán triệt thực hiện nghiêm túc; vai trò tiền phong gương mẫu của Đảng viên trong hoạt động của khoa được đề cao; nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo nhà trường, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn…

Theo đó, Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; kiểm điểm của bí thư chi bộ; Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá những ưu khuyết điểm, hạn chế và tham luận một số vấn đề về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ phấn đấu tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các nội quy, quy định, các tiêu chí của nhà trường; tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh công tác sinh hoạt Đảng; tiếp tục thực hiện đổi mới công tác đào tạo gắn với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường và của tỉnh trong tình hình hiện nay …

 Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ khoa LLCS đã bầu được Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ 2017 – 2020. 100% đảng viên trong các chi bộ nhất trí và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã thành công tốt đẹp./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website