Đại hội Chi bộ Khoa Quản lý Nhà nước và Pháp luật lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 23/10/2017

Ngày 19/10/2017, Chi bộ khoa Quản lý nhà nước và Pháp luật thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 . Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng trong nhà trường.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; kiểm điểm của bí thư chi bộ; Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá những ưu khuyết điểm, hạn chế và tham luận một số vấn đề về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Theo đó, chi bộ phấn đấu tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các nội quy, quy định, các tiêu chí của nhà trường; tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh công tác sinh hoạt Đảng; tiếp tục thực hiện đổi mới công tác đào tạo gắn với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường và của tỉnh trong tình hình hiện nay …

 Đại hội Chi bộ khoa Quản lý nhà nước và Pháp luật đã bầu được Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ 2017 – 2020. 100% đảng viên trong các chi bộ nhất trí và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website