Hội nghị quán triệt thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Ngày đăng: 07/11/2016

Ngày 04/11, Tại Trường Chính trị tỉnh, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức hội nghị quán triệt thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng uỷ nhà trường; các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc; các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những vấn đề bổ sung sửa đổi trong Quy định số 30, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương 7, Chương 8, Điều lệ đảng.  Quy định gồm 3 nội dung lớn, cụ thể hóa 11 điều trong Điều lệ Đảng (từ điều 30 đến điều 40), trong đó chỉ bổ sung những vấn đề không phù hợp. Những vấn đề cần nắm vững là những vấn đề mới; những vấn đề sửa đổi, bổ sung và những vấn đề đã có trong quy định từ trước nhưng nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hiểu khác nhau, cần có nhận thức thống nhất…

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và Quy định thi hành Chương 7 và Chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ qua. Nội dung Quy định 30 và Quyết định 26 cơ bản kế thừa các nội dung của Hướng dẫn 46 và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa cụ thể, chưa rõ và những điểm mới phát sinh đã rõ, mang tính nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền hoặc cụ thể hóa thêm một số nội dung theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng nhấn mạnh, Quy định 30 và Quyết định 26 là hai văn bản rất quan trọng và cơ bản đối với hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Do đó, việc nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện tốt hai văn bản này chính là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng đề nghị các đại biểu cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, học tập, thảo luận, tăng cường trao đổi để nhận thức đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cấp mình. Nếu còn nội dung chưa rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và đảng viên gửi câu hỏi để Ủy ban Kiểm tra các cấp nghiên cứu, giải đáp. Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục chỉ đạo tiến hành nghiên cứu, cụ thể hóa một số nội dung trong Quyết định 26 và Quy định 30 thành những hướng dẫn, quy định chi tiết, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website