Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng sinh hoạt chuyên đề Quý II-2016: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc".

Ngày đăng: 28/05/2016

Ngày 26/5/2016, tại Trường Chính trị tỉnh, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II - 2016 với nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc". Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lê Thị Điều - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường nói chung, cán bộ, đảng viên chi bộ Khoa Xây dựng Đảng nói riêng được nâng lên rõ rệt, đa số cán bộ, đảng viên đều chủ động, tích cực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức trong tự học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn; xác định rõ được vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác... Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ còn có những hạn chế như: Có đảng viên tinh thần trách nhiệm chưa cao; hoàn thành nhiệm vụ mang tính hình thức đối phó, làm cho xong, đúng thời gian quy định nhưng không chất lượng; một số công việc phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều…

      Tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng lần này, các đảng viên đã tập trung thảo luận những giải pháp cơ bản như: Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với việc giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc; phân công đảng viên phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ; đảng viên phải có bản đăng ký những việc làm cụ thể việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành đánh giá theo tháng, tổng kết năm, lấy bản đăng ký của đảng viên làm cơ sở đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đảng viên, giảng viên có tinh thần trách nhiệm; mỗi giảng viên là một tấm gương về cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư...

      Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Điều - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các ý kiến thảo luận của các đảng viên trong chi bộ; buổi sinh hoạt diễn ra trên tinh thần rất dân chủ, cởi mở của các đồng chí đảng viên trong chi bộ với nhiều giải pháp được tham luận. Đồng chí đề nghị, chi bộ Khoa Xây dựng Đảng cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của tổ chức Đảng; ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website