Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng: 15/05/2015

Thực hiện kế hoạch số 56-KH/ĐUKCCQ ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Khối Các Cơ Quan tỉnh về kế hoạch Đại hội Đảng bộ Khối Các Cơ Quan tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong hai ngày 5,6/5/2015, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ Quan tỉnh; đồng chí Phạm Đình Khương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban của ĐUKCCQ tỉnh; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường.

    Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ V nhiệm kỳ 2010 – 2015, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy KCCQ tỉnh, Đảng bộ, cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Đảng bộ luôn thống nhất trong lãnh, chỉ đạo các chi bộ cơ sở thực hiện tốt và hoàn thành 100% kế hoạch pháp lệnh nhà nước giao, ngoài ra còn mở được nhiều lớp theo chỉ tiêu hướng dẫn cho các ngàng và địa phương có yêu cầu. Kết quả đào tạo bồi dưỡng nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã mở mới được 161 lớp với 18.520 học viên, trong đó Hệ Đại học và Cao cấp Lý luận Chính trị là 09 lớp với 968 học viên; Hệ Tring cấp Lý luận Chính trị - Hành chính là 31 lớp với 2.911 học viên; Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp là 01 lớp với 64 học viên; Hệ Bồi dưỡng là 120 lớp với 14.577 học viên.

    Trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành 04 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, 31 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường và hàng chục buổi hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề. Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nhệ được nghiệm thu đều đạt chất lượng khá trở lên; các buổi hội thảo khoa học và hội thảo chuyên đề được tổ chức với sự phong phú và đa dạng về nội dung cùng với các góc độ tiếp cận khác nhau nhưng đều hướng đên mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu; Đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng 22 số chuyên mục Lý luận và cuộc sống. đây cũng là một chương trình của Đảng bộ nhà trường góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến nhân dân trong và ngoài tỉnh; Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện phát hành 15 số Nội san và phấn đấu phát hành 06 số/năm. Các bài viết trong Nội san đã đảm bảo tính đúng đắn về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và vận dụng lý luận với thực tiễn; Trang Website của nhà trường đã có những đổi mới về nội dung, nâng cao về chất lượng, đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin cũng như là một kênh thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ mới và định hướng lớn về công tác tư tưởng của Đảng để chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập đầy đủ và nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Nghị Quyết Đại hội Đảng XI, các Nghị Quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, Nghị Quyết tỉnh Đảng bộ khóa XV và các Nghị Quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh khóa XV, Nghị Quyết của Đảng bộ KCCQ tỉnh. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng.

     Tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chất lượng công việc chưa cao; chất lượng dạy và học nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; chất lượng cán bộ công chức, viên chức chưa đồng đều và một bộ phận cán bộ năng lực còn hạn chế; một vài vị trí cán bộ chủ chốt chưa bố trí được cán bộ phù hợp nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chung ...

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Chính trị quyết tâm phấn đấu: Bám sát mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh giao. 100% lãnh đạo Khoa, Phòng là giảng viên; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 70%; 100% giảng viên giảng dạy đạt yêu cầu trong đó có 30% đạt khá, giỏi; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của nhà trường như Công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc và giảng dạy, tài liệu nghiên cứu; Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được nâng cao như: 100% học viên tốt nghiệp đạt trung bình trong đó 60 – 70% đạt khá, giỏi; Mỗi năm ít nhất có một đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh và 10 – 12 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đạt khá trở lên; 80% cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 30% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 – 3 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Phấn đấu năm 2016 đề nghị chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Về công tác xây dựng Đảng, 100% đảng viên trong Đảng bộ đạt chuẩn đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

    Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu dự Đại hội đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; nguyên nhân và những giải pháp thực hiện những mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng bộ TSVM….

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Phương – TUV, Bí thư Đảng ủy KCCQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh cần phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh; duy trì sự ổn định, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cho các nhiệm kỳ sau, chú trọng đào tạo nguồn, bố trí sử dụng cán bộ. Chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng nếp sống văn hóa mới. Từng đồng chí đảng viên, cấp ủy viên phải thực sự gương mẫu, đoàn kết và chủ động thực hiện Nghị quyết, Quy chế Đảng bộ đề ra; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, hướng tới mục tiêu đoàn kết, ổn định để phát triển.

     Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào BCH Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội thành công tốt đẹp!

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website