Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2018

Ngày đăng: 23/03/2015

Ngày 16/3/2015, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đình Khương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí lãnh đạo nhà trường; các đồng chí Bí thư các chi bộ; các đồng chí đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng.

    Tại Đại hội, các đại biểu đã được thông qua dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ khoa Xây dựng Đảng thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kiện toàn, củng cố về tổ chức. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều có trình độ từ đại học trở lên, là đảng viên trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất nên việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn có nhiều thuận lợi từ đó giúp cho chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2015, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ cũng đã nêu nên những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: Công tác chuyên môn mặc dù đã có sự nỗ lực cố gắng của các đảng viên, tuy nhiên chất lượng lên lớp của một số giờ giảng vẫn ở mức trung bình; Hoạt động nghiên cứu khoa học như bài viết hội thảo khoa học, nội san, tạp chí, các chuyên đề tự nghiên cứu chưa có tính sáng tạo, thiếu tính thực tiễn, còn mang nặng tính lý luận; một số đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng chưa cao; công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ nhiều điểm yếu; nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ chưa được đổi mới ... Qua đó, dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2015 – 2018 như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo đúng đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước. Hoàn thành đúng, đủ các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ đề ra, của Đảng ủy và cấp trên giao; Từng bước cải tiến phong cách và lề lối làm việc, tích cực thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn; Hoàn thành đúng, đủ, có chất lượng các đề tài khoa học, chương trình hội thảo, chương trình lý luận cuộc sống, các bài viết nội san, tạp chí, website; hàng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên...

   Tại Đại hội, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã thảo luận góp ý vào vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội đã thành công tôt đẹp!

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website