Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến

Ngày đăng: 08/06/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới và trong nước bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, để đảm bảo mục tiêu kép vừa thực hiện phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện Công văn số 494-CV/HVCTQG, ngày 13/5/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại các trường chính trị cấp tỉnh; Thông báo Kết luận số 268-TB/TU, ngày 31/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc đồng ý cho Trường Chính trị tỉnh được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; ngày 31/5/2021 Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 148-QĐ/TCT về Quy định tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng phần mềm Google Meet trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.

Các môn học/học phần đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến được chuyển đổi từ môn học/học phần giảng dạy truyền thống, thiết kế phù hợp với phương pháp giảng dạy trực tuyến. Thời lượng giảng trực tuyến 1 buổi lý thuyết tối thiểu 3 tiết (45’/tiết), thời gian còn lại giảng viên giao cho học viên tự học, tự nghiên cứu. Thời gian thực hiện giảng trực tuyến buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 14h00’. Giảng viên có trách nhiệm tạo lớp, gửi mã lớp học đến học viên, giáo viên chủ nhiệm, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; điểm danh học viên. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Việc thi, kiểm tra, viết bài thu hoạch và đánh giá kết quả môn học, học phần đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến được công nhận như hình thức đào tạo, bồi dưỡng truyền thống.

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính từ 01/6/2021. Sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, sẽ không áp dụng hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến./.

BBT

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website