Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC các cơ quan khoá 2020-2021

Ngày đăng: 29/04/2021

Đ/c Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen cho các học viên thành tích cao trong học tập và rèn luyện
Thực hiện Quyết định số 261-QĐ/TCT ngày 23/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc về công nhận danh sách trúng tuyển lớp Trung cấp LLCT-HC Các cơ quan khóa 2020-2021. Sau một năm học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Sáng ngày 27/4/2021, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo Lễ Bế giảng.

Nội dung chương trình khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Lào Cai. Qua khóa học đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng tác nghiệp và kiến thức quản lý cho học viên vận dụng vào thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, qua việc rèn luyện và học tập đã góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế; nâng cao hơn nữa phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đặc biệt là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho học viên.

Đ/c Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viện.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng và đánh giá cao ý thức và thành tích học tập của học viên. Đồng thời, chỉ rõ trong quá trình học tập còn gặp nhiều khó khăn nhưng các học viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu học tập đặt ra. Để phát huy và vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã được học, đồng chí bày tỏ mong muốn học viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong nghiên cứu, rèn luyện, học tập để phát triển và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được xếp loại khá, giỏi, trong đó có 41/70 học viên đạt loại giỏi (chiếm 58,6%) và 29/70 học viên đạt loại khá (chiếm 41,4%), 06/100 học viên đạt loại Trung bình (chiếm 6%); Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định khen thưởng 06 học viên thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

ThS. Đỗ Xuân Hoà - GV khoa Xây dựng Đảng

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website