Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổng kết 2020, triển khai nhiệm vụ 2021

Ngày đăng: 01/02/2021

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen cho Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020
Ngày 29/01/2021, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tổng kết của đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ nhà trường năm 2020; những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao, Đảng ủy nhà trường đã xác định phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có những thuận lợi cơ bản song cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và việc cả nước chung sức giúp đỡ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ... Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo trường cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trong nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Cụ thể:

Về công tác đào tạo, liên kết đào tạo, công tác bồi dưỡng, năm 2020, nhà trường đã mở mới được 62 lớp với 6481 học viên (58 lớp trong kế hoạch với 6124 học viên, 4 lớp ngoài kế hoạch với 357 học viên). Cụ thể: Hệ liên kết đào tạo (Cao học chuyên ngành Lãnh đạo học) 01 lớp với 88 học viên; Đào tạo TCLLCT-HC 08  lớp với  633  học viên (02 lớp ngài kết hoạch với 153 học viên); Bồi dưỡng giảng viên 01 lớp với 50 học viên; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và dự nguồn lãnh đạo cấp phòng 07 lớp với 740 học viên; Bồi dưỡng chương trình chuyên viên 04 lớp với 444  học viên (02 lớp ngoài kế hoạch với 204 học viên); Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cơ sở 16 lớp với 2.157 học viên; Bồi dưỡng theo Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 25 lớp với 2.500 học viên.

Trong năm 2020, Nhà trường cử 02 giảng viên đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 03 giảng viên đi học hoàn thiện Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 01 giảng viên đi học Cao học; cử 09 lượt giảng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn các chương trình do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ban, ngành Trung ương và các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức; cử 09 cán bộ, giảng viên đi học các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Các hoạt động thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, năm 2020, Nhà trường đã phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với chủ đề “Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”; thực hiện 10 đề tài khoa học cấp trường; các khoa, phòng chuyên môn tổ chức 08 hội thảo chuyên đề; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện 04 số trong chuyên mục “Lý luận và cuộc sống”; biên tập và xuất bản 04 số Bản tin Lý luận và thực tiễn; thực hiện 04 buổi tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của công chức, viên chức trong nhà trường. Trong năm 2020, Trường đã cử 17 giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 18 lượt giảng viên tham gia các buổi tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh; 32 lược giảng viên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh; 14 lượt giảng viên tham dự Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; 07 lượt cán bộ, giảng viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức.

Đảng ủy nhà trường luôn quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Luôn chủ động nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn để có định hướng tốt về chính trị, tư tưởng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhà trường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn trường có sự thống nhất cao về nhận thức và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường TSVM, xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Kết quả, có 1/5 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4/5 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 09/41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32/41 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên. Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, năm 2020 Đảng bộ và nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao. Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiếp tục được coi trọng và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2021.

Tại hội nghị, nhiều lượt ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, quản lý học viên; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy nhà trường đã trao giấy khen cho 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Kết luận hội nghị, Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên. Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương những kết quả đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ và Nhà trường năm 2020. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế; tập trung học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong nhà trường đoàn kết thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

ThS. Đỗ Xuân Hoà - GV khoa Xây dựng Đảng

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website