Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 02/07/2018

Ngày 29/6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm trực tuyến Đảng ủy phường Khai Quang. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ đảng viên Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

Tại hội nghị học trực tuyến, các đồng chí đảng viên được học tập, quán triệt 03 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau nội dung học tập, quán triệt các Nghị quyết, tại điểm trực tuyến Đảng ủy phường Khai Quang, các đảng viên tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung dự thảo Kế hoạch và Chương trình hành động của của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Thông qua học tập trực tuyến, giúp cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững các nội dung của Nghị quyết, từ đó mỗi cán bộ đảng viên và các Chi bộ thuộc đảng bộ Trường Chính trị tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng khoa, phòng nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website