Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác cứu trợ nhân dân

Ngày đăng: 02/12/2020

Cán bộ, giảng viên Nhà trưởng ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả bão lụt
Năm 2020, dịch bệnh Covid - 19 gây ra thảm họa nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, có Việt Nam. Thảm họa thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, không chỉ thiệt hại về người và vật chất, mà còn gây ra tình trạng tái nghèo, nhất là ở miền núi. Thiên tai, bão lũ là những yếu tố thường xuyên diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần, vật chất của người dân, đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước thực trạng đó, cả hệ thống chính trị nước ta vào cuộc để giúp nhân dân giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò quan trọng trong các hoạt động cứu trợ nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn đã vận động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác cứu trợ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn xác định công tác cứu trợ là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất hàng năm khi có thiên tai, hoạn nạn xảy ra, từ đó, sẵn sàng ứng phó và thực hiện kịp thời công tác cứu trợ tùy theo mức độ ảnh hưởng và gây thiệt hại, hoạn nạn đối với người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng. Tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn do bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền để nắm chắc tình hình thiệt hại do thiên tai để tiến hành cứu trợ. Nguồn quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp người hảo tâm, chủ yếu cứu trợ cho gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, nhà hư hỏng, những gia đình bị thiệt hại khác. Tùy vào nguồn vận động để việc phân bổ, cứu trợ hợp lý, hợp tình, tránh thất thoát, lợi dụng hoặc trục lợi từ nguồn cứu trợ. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 "Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo".

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Quỹ cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 10 tỷ đồng, phân bổ ngay 6 tỷ đồng đến 5 địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ, bị thiệt hại nặng để góp phần giải quyết khó khăn cho người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra. Hoạt động cứu trợ nhân dân đã huy động nguồn lực quan trọng trong nhân dân, nhà doanh nghiệp, người hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều tổ chức quốc tế góp phần trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình, những người dân vùng bị thiên tai. Cùng với việc giúp đỡ lẫn nhau tại chỗ ở từng cơ sở, khu dân cư, nguồn cứu trợ từ hoạt động của Mặt trận là nguồn cứu trợ kịp thời, có tác dụng thiết thực, giúp đỡ những nhu cầu thiết yếu cho người dân trong cơn hoạn nạn theo đúng tinh thần: “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”. Hoạt động cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và văn bản pháp quy, có sự thống nhất toàn quốc trong công tác cứu trợ. Công tác cứu trợ được Mặt trận phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về kết quả, những tấm gương tốt, mô hình hay trong hoạt động cứu trợ.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc như: Hướng dẫn số 38/HD-MTTW-BTT, ngày 19/10/2020 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; Công văn số 07-CV/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Nhằm tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", bằng nhiều hình thức thiết thực giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng hướng dẫn triển khai vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra được 8,2 tỉ đồng. Điển hình là Thành phố Vĩnh Yên: 1 tỉ đồng; Điện lực Vĩnh Phúc:1tỉ đồng; Sông Hồng thủ đô: 500 triệu đồng… các huyện, thành phố như: Yên Lạc: 650 triệu đồng; Tam Dương: 600 triệu đồng; các huyện khác trong địa bàn tỉnh đều có đóng góp từ 500 triệu đồng trở lên…

Từ hoạt động cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng đã nghiên cứu nhiều chương trình, dự án nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân vùng thường xuyên bị thiên tai, như: Xây dựng tuyến đê, nhà ở vượt lũ, hỗ trợ xây dựng nhà ở tránh lũ cho đồng bào miền Trung... Thông qua hoạt động cứu trợ, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò: “Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”. Kết quả hoạt động cứu trợ đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là nhân dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn; từ đó, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động và chủ trì.

Ths. Nguyễn Quang Khiêm - GV khoa Xây dựng Đảng

Thông tin tổng hợp

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
4
6
5
3
5
9