Học tập, quán triệt Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng: 28/04/2014

Ngày 24/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Hiến pháp năm 2013 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Trưởng, phó các ban Đảng của Tỉnh ủy; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Chính trị tỉnh; Trưởng , phó các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở Tư pháp; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND thành phố, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành, thị.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phổ biến tới các đại biểu những nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013. Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013), gọi tắt là Hiến pháp năm 2013. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Hiến pháp là đạo luật gốc, quy định cơ sở hiến định giúp chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát hệ thống pháp luật để bổ sung, sửa đổi, ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013; những vấn đề mà nhân dân yêu cầu Nhà nước tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Lời nói đầu của Hiến pháp năm 2013 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1992 nhưng có sự chắt lọc, lựa chọn từ ngữ và thể hiện theo hướng nêu bật một cách ngắn gọn, súc tích tinh thần, nội dung của Hiến pháp, phản ánh được lịch sử hào hùng của dân tộc, những mốc lịch sử quan trọng, thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã đạt được. Trong lời nói đầu có một điểm rất mới thể hiện tư duy mới, quan điểm mới về vị thế của Hiến pháp đó là “Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp…”.

Chương Chế độ chính trị: Làm sâu sắc hơn mô hình hệ thống chính trị, cơ chế vận hành tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bản chất dân chủ của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nhà nước do dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; khẳng định đầy đủ hơn bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng của Đảng cộng sản Việt Nam, quy định về trách nhiệm của Đảng; khẳng định vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; ghi nhận thêm đoàn thể với tư cách là tổ chức chính trị xã hội trong hiến pháp; khẳng định quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân nhưng quy định đầy đủ hơn phương thức nhân dân thực hiện quyền lực của mình “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bẳng dân chủ trực tiếp”.

Chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp, thể hiện nhất quán đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điểm mới thể hiện ở vấn đề: Nhận thức về quyền con người (vị trí của quyền con người); đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Lần đầu tiên Hiến pháp ghi nhận nguyên tắc hạn chế quyền phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác…

Chương Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ: Quy định rõ hơn tính chất, mô hình kinh tế; quy định các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Hiến pháp bổ sung quy định “quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ”; trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định.

Chương Quốc hội: Xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của Quốc hội và quyền quản lý, điều hành của Chính phủ. Bổ sung thẩm quyền Quốc hội quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ; bổ sung thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND Tối cao.

Chương Chính phủ: Đề cao vai trò đề xướng chính sách của Chính phủ; trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ.

Chương Chủ tịch nước , Hiến pháp năm 2013 sắp xếp, bổ sung để quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Chương Chính quyền địa phương: Bổ sung quy định về đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, đơn vị hành chính tương đương với quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc TW…

Sau hội nghị này, các cấp, các ngành, đoàn thể quán triệt tinh thần Chỉ thị 32 – CT/TW ngày 3/1/2014 của Ban Bí thư TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Quyết định số 251 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam; Thông tri 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả.

Theo Bạch Dương

Báo Vĩnh Phúc Online

Thông tin tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
1
9
6
2
8
6