Hội thảo chuyên đề

Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 3 năm 2016
Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với cán bộ là định hướng, cơ sở phương pháp luận để Đảng ta củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ khi tình trạng vừa thừa, vừa thiếu càn bộ còn phổ biến, chậm khắc phục.
Tổng hợp Tạp chí Dân vận số 3 năm 2016
Thời đại đã thay đổi, cục diện cũng có nhiều xáo trộn, biến động không ngừng, cho nên Việt Nam không thể không nhìn thẳng vào tình hình thực tế để có một nhận thức khách quan, đầy đủ, xây dựng cho mình những quan điểm mới phù hợp.
Tổng hợp Tạp Chí Cộng sản số 880 (2 – 2016)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tạp chí đăng ảnh chân dung đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII và giới thiệu tiểu sử của đồng chí. Tạp chí cũng đăng danh sách các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII; Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số 01 - 2016)
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.
Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số 3 - 2015.
Tạp chí số 3/2016 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết sâu sắc, hấp dẫn về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website