Diễn đàn khoa học

Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 9 - 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (272)9/2018 này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:“Phân quyền, phân cấp trong quản lý giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương” của tác giả Lương Thanh Cường với nội dung:
Tổng hợp Tạp chí Dân vận số tháng 10 - 2018
Tạp chí Dân vận xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình:“Thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện sẽ có sức lan tỏa rất lớn” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bài viết có nội dung: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 10 - 2018
Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Ngọc Thảo – Ban Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Toàn ngành phải khẩn trương gương mẫu củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động một cách tinh gọn, phù hợp; đồng thời, gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả.
Tổng hợp Tạp chí Dân vận số tháng 9 - 2018
Tạp chí Dân vận xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Quyền lực, trách nhiệm người lãnh đạo và niềm tin của nhân dân” của tác giả Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bài viết có nội dung: Chắt lọc những kinh nghiệm thành bại của bạn bè xung quanh, chiêm nghiệm những lẽ thịnh suy của đất nước, lại càng khẳng định sức mạnh niềm tin của nhân dân là cội nguồn để lãnh đạo đưa đất nước đi đến thịnh vượng.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 9 - 2018
Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“bài học lấy dân làm gốc” của Ths. Hoàng Thu Hương – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bài viết có nội dung: Lấy dân làm gốc là bài học truyền thống trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số tháng 8 - 2018
Tạp chí Lịch sử Đảng là cuốn Tạp chí của Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, tấm gương đạo đức sáng ngời của cách mạng Việt Nam” của GS,TS Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số tháng 9 – 2018
Tạp chí Tuyên giáo số 9–2018 với nhiều bài viết phản ánh thực tiễn công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở. Điển hình có bài:“Cải cách chính sách tiền lương gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”của tác giả Lê Vĩnh Tân với nội dung: Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến quan hệ tích lũy và tiêu dung, đến cân đối kinh tế vĩ mô, gắn với thị trường lao động và đời sống hàng chục triệu người hưởng lương và phụ cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 8 - 2018
Tạp chí xây dựng Đảng là tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong số 8 tháng 8/2018, tạp chí có những nội dung chính sau:
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 7 - 2018
Bài viết của tác giả Nguyễn Đức Hà“Kỳ II: Một số kết quả hợp ý Đảng, lòng dân”(tr.4) . Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác ây dựng đảng và xác định “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Từ khi thực hiện hai nghị quyết Trung ương bốn khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi người dân đều nhận thấy rõ quyết tâm chính trị cao của BCH Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Việc thực hiện hai nghị quyết Trung ương bốn (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được kết quả quan trọng, hợp ý Đảng, lòng Dân.
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số tháng 7- 2018
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu. Điển hình có bài “Vấn đề giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động thuộc diện tinh giảm biên chế”của TS. Nguyễn Duy Hạnh, ThS. Nguyễn Huyền Trang với nội dung:
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh