Diễn đàn khoa học

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điển tử Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền, thông tin, trao đổi, nghiên cứu bằng loại hình báo điện tử, bắt kịp xu thế phát triển và việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, Đảng ủy và lãnh đạo trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là website) vào năm 2007, với tên miền truy cập trên mạng internet là http://www.truongchinhtri.vinhphuc.gov.vn.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh