Đề tài: “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện nay (từ 2005 đến nay)”

Ngày đăng: 15/02/2017

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng luôn chú trọng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Đảng ta xác định: kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

ThS. Tống Thị Bích Thủy - P.Trưởng khoa XDĐ

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015

Tin bài cùng chuyên mục

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website