Đề tài khoa học cấp tỉnh về "Địa lý, lịch sử và kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc"

Ngày đăng: 02/10/2006

Thực hiện Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở và Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình khung, chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo Trung học chuyên nghiệp chương trình hành chính. Cả hai chương trình này đều có phần “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương”.

Để xây dựng bộ giáo trình phần “Địa phương tỉnh Vĩnh Phúc”, ngày 25 tháng 02 năm 2005 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 526/QĐ-UB về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và kinh phí thực hiện các đề tài khoa học- công nghệ năm 2005, trong đó có đề tài “Xây dựng giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị và Trung cấp Hành chính phần địa phương tỉnh Vĩnh Phúc” được giao cho Trường Chính trị tỉnh thực hiện. Đề tài bao gồm 6 chuyên đề về: Địa lý; Lịch sử; Văn hoá- xã hội; Kinh tế; An ninh- quốc phòng; Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc. Tập 1 của giáo trình ra mắt bạn đọc bao gồm 3 chuyên đề: Địa lý, lịch sử và kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

        Mục đích của việc xây dựng tài liệu này nhằm trang bị cho người học những kiến thức mang tính tổng quát và có hệ thống về chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội và an ninh- quốc phòng của địa phương từ đó nâng cao hiểu biết về vùng đất, con người, đời sống xã hội của quê hương Vĩnh Phúc trong lịch sử và hiện tại.

        Do thời gian có hạn và đây là tập đề cương bài giảng đầu tiên được biên soạn tại Trường Chính trị tỉnh nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí học viên và các bạn độc giả trong và ngoài tỉnh để công trình này được hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Các tác giả

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website