Đề tài cấp tỉnh

Đề tài khoa học cấp tỉnh về "Địa lý, lịch sử và kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc"
Thực hiện Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở và Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình khung, chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo Trung học chuyên nghiệp chương trình hành chính. Cả hai chương trình này đều có phần “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương”.
Làm thế nào để Nghị quyết của TW Đảng đi vào cuộc sống? Làm thế nào để cuộc sống phản ánh được vào trong Nghị quyết?
Cuộc sống là tổng thể những hoạt động sống của con người trong xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, mục tiêu Nghị quyết của Đảng nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Việc đưa Nghị quyết của TW Đảng vào cuộc sống và phản ánh cuộc sống vào Nghị quyết thể hiện năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên ở mỗi thời kỳ cách mạng.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website