Đề tài cấp khoa

Chuyên mục Lý luận cuộc sống tháng 6 năm 2014
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011) đã khái quát: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân "
Chuyên mục Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2013
Biển Đông đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Hầu hết các ngành kinh tế mũi nhọn đều gắn kết với biển như du lịch, dầu khí, thủy sản, giao thông vận tải ...vv. Tuy nhiên, từ đầu năm 2007 đến nay, tình hình Biển Đông diễn biến theo chiều hướng phức tạp, các nước trong khu vực đều công bố chủ quyền của mình trên Biển Đông.
Chuyên mục Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2013
Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển khách quan của lịch sử. Vì thế Đảng ta không ngừng bổ sung và hoàn thiện quá trình nhận thức và ngày càng làm sáng tỏ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website