Bản tin Lý luận và thực tiễn số 38

Ngày đăng: 23/04/2020

Bản tin Lý luận và thực tiễn số 38 của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc gồm 3 nội dung chính: 1. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 2. Vĩnh Phúc 70 năm xây dựng và trưởng thành 3. Phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam

File đính kèm

Nghiên cứu khoa học

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh