Thông tin lý luận & thực tiễn

Bản tin Lý luận và thực tiễn số 38
Bản tin Lý luận và thực tiễn số 38 của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc gồm 3 nội dung chính: 1. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 2. Vĩnh Phúc 70 năm xây dựng và trưởng thành 3. Phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam
Ngày đăng: Ngày hạ:

Nghiên cứu khoa học

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh