Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 8 - 2018

Ngày đăng: 14/09/2018

Tạp chí xây dựng Đảng là tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong số 8 tháng 8/2018, tạp chí có những nội dung chính sau:

1. Lý luận – Thực tiễn – Kinh nghiệm

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-2018), PGS.TS. Lý Việt Quang có bài viết  “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – nhà lãnh đạo gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân”(tr.7). Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo trong sáng, hết mực khiêm tốn, giản dị của Đảng và Nhà nước, Người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng. Trong suốt cuộc đời cách mạng phong phú và vẻ vang, một trong những điểm đặc biệt nổi bật của Chủ tịch là gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng kế thừa truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, tinh thần nghĩa hiệp, coi trọng tình làng, nghĩa xóm của người Nam Bộ và gia đình, ngay từ nhỏ Tôn Đức Thắng đã sớm bộc lộ bản chất tôn trọng, gần gũi và giúp đỡ những người dân thường.

Khi lên Sài Gòn, bằng cuộc sống của người công nhân, Tôn Đức Thắng càng gắn bó hơn với những người lao động. Người sớm tham gia và tổ chức các cuộc đấu tranh yêu nước của những người lao động chống lại những vụ đánh đập, cúp phạt vô lý của bọn chủ, cai, đòi tăng lương, cải thiện cuộc sống và điều kiện làm việc, tiêu biểu như cuộc đình công của công nhân xưởng Ba Son (1912). Từ thực tiễn lao động và đấu tranh của người thợ, Tôn Đức Thắng gắn bó, cảm thông, ý thức rõ hơn về sức mạnh của họ khi được gắn kết. Hòa mình trong đời sống của những người lao động, Tôn Đức Thắng nhận thấy, muốn đấu tranh chống lại sự tàn bạo, bất công của chế độ thực dân, bảo vệ quyền sống, những người công nhân cần phải thiết lập tổ chức riêng của mình. Năm 1922, với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Tôn Đức Thắng, những cơ sở đầu tiên của Công hội bí mật  được thành lập tại Trường Bá Nghệ, nhà máy Đèn Chợ Quán, xưởng Ba Son, hãng FACI, hãng xăng dầu Soloni... Sau đó phát triển ra các cơ sở khác trong thành phố và một số tỉnh Nam Kỳ. Tôn Đức Thắng trở thành Hội trưởng của Công hội.

Đầu năm 1927, sau khi tìm hiểu, tiếp xúc với đại biểu của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, Tôn Đức Thắng ra nhập tổ chức này. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Ông, Tôn Đức Thắng chính thức trở thành một chiến sĩ cộng sản chân chính.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí Tôn Đức Thắng cùng các chiến sĩ cách mạng tù nhân ở nhà tù Côn Đảo đấu tranh giành quyền làm chủ đảo. Vừa về đến đất liền, đồng chí Tôn Đức Thắng tham gia ngay vào cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ chống thực dân Pháp quay lại xâm lược. Đồng chí Tôn Đức Thắng được nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đoàn kết toàn dân, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc, cả nước xây dựng xã hội mới. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

“Xây dựng tác phong sâu sát cơ sở của cán bộ lãnh đạo, quản lý” đó là tiêu đề bài báo khoa học của tác giả Phạm Giang (tr.12).

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì thế, xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về đạo đức, phong cách công tác là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở được cấp ủy địa phương thực hiện bằng nhiều biện pháp. Tác giả Phạm Giang đề cập đến một số nội dung sau:

Phân công nhiệm vụ theo dõi, phụ trách cơ sở. Qua khảo sát các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình cho thấy một trong những giải pháp xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở của cán bộ lãnh đạo, quản lý là phân công cho cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở.

Tăng cường đi cơ sở. Sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế, “cầm tay chỉ việc” khi cần thiết, giúp cơ sở giải quyết các khó khăn và vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, qua đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao năng lực thực tiễn là giải pháp quan trọng trong xây dựng, rèn luyện tác phong công tác. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, cán bộ còn phải nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, tư tưởng quần chúng, tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Giao ban, đối thoại với nhân dân. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục chỉ đạo và đối thoại với người dân trên nhiều lĩnh vực: đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại; dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác cán bộ. Khi đánh giá cán bộ xem xét cả quá trình, kết hợp theo dõi đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, nhiều nguồn thông tin khác nhau để phân tích, bảo đảm kết qủa đánh giá toàn diện, khách quan. Có cơ chế để mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát và phản ánh về cán bộ.

Thực tiễn luôn đặt ra những yêu cầu mới về tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thiện phong cách lãnh đạo, quản lý của cán bộ. Xây dựng, củng cố, hoàn thiện phong cách lãnh đạo gần dân, gắn bó cơ sở là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi có sự thực hiện thống nhất và đồng bộ các giải pháp và kết qủa tự học tập, rèn luyện không ngừng của mỗi cán bộ.

2. Quốc tế

Tác giả Đình Tùng có bài viết “ Đào tạo nguồn lãnh đạo, quản lý cấp cao ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản”(tr.64). Đào tạo nguồn lãnh đạo, quản lý cấp cao theo giai đoạn và theo các hướng mục tiêu chiến lược đang là một xu thế của hầu hết các quốc gia phát triển. Bởi một người dù tài năng đến mấy cũng không thể giữ mãi một vị trí lãnh đạo, trong khi việc thực hiện mỗi giai đoạn, mỗi mục tiêu chiến lực quốc gia đòi hỏi phải linh hoạt, luôn thay đổi và cần các nhân sự có các kỹ năng  đáp ứng yêu cầu công việc. Tìm kiếm những người tài năng, đào tạo họ trở thành công chức lãnh đạo cấp cao và bố trí vào các vị trí thích hợp đã cho thấy nhiều bài học hữu ích qua kinh nghiệm của các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản.

Thay đổi của chính phủ Mỹ về đào tạo nguồn lãnh đạo, quản lý cấp cao. Quan điểm về đào tạo công chức, lãnh đạoquản lý cấp cao ở Mỹ những năm gần đây đã có sự thay đổi. Trước đây, từ những năm 1990, để trở thành nhà lãnh đạo, quản lý chiến lược, học tập là công việc quan trọng suốt đời. Nhân sự tham gia các khóa đào tạo được  định hướng vào quản trị đa ngành, kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định và cách thức giải quyết các vấn đề xã hội theo pháp lý.

Những năm gần đây, đào tạo theo giai đoạn và mục tiêu chiến lược quốc gia. Tức là, chuẩn bị trước và thay thế theo giai đoạn, bố trí nhân sự phù hợp cho mục tiêu cần đạt đến. Việc bố trí nhân sự  cấp cao theo mục tiêu chiến lược quốc gia của chính quyền D.Trump vừa qua cho thấy rõ điều này.

Về cơ bản, khung của các chương trình đào tạo lãnh đạo, quản lý không thay đổi, nhưng về nội dung có sự khác biệt lớn, đó là đào tạo theo mục tiêu, theo vị trí dự kiến bổ nhiệm công chức, lãnh đạo cao cấp trong tương lai.

Đào tạo công chức cấp cao ở Pháp hướng tới tìm kiếm lợi ích quốc gia trong cộng đồng châu Âu và thế giới.

Theo truyền thống, thứ bậc công chức của Pháp được phân cấp rất rõ và bắt buộc phải được đào tạo qua các trường hành chính công và các trung tâm dạy nghề quốc gia. Đối với công chức và lãnh đạo cao cấp, hầu hết phải trải qua khóa học tại Trường Hành chính Quốc gia – ENA (thành lập năm 1945). Học viên tốt nghiệp ENA có quyền lựa chọn nơi làm việc hoặc được phân công công tác tùy theo kết qủa học tập. Tuy nhiên, mục tiêu và chương trình đào tạo công chức cấp cao tại ENA đang có sự thay đổi. Đào tạo theo mục tiêu là cách mà chính phủ Pháp lựa chọn để tạo nguồn nhân lực cao cấp cho tương lai mở trong Cộng đồng châu Âu về các lĩnh vựa kinh tế, hành chính, tài chính, nhân sự, xã hội, hiện đại hóa nhà nước, ngoại giao. Đào tạo theo hướng bổ sung các nhiệm vụ cụ thể.

Đào tạo chậm và chuyên sâu là phương pháp duy trì ổn định đội ngũ công chức, viên chức cấp cao ở Nhật Bản.

 Hàng năm, Viện Nhân sự, cơ quan nhà nước độc lập với các bộ mở kỳ thi tuyển chọn công chức loại I (cấp cao). Những người trúng tuyển sẽ được đào tạo để trở thành công chức, viên chức cao cấp và lãnh đạo trong tương lai. Họ sẽ trải qua quá trình đào tạo chậm, gắn học tập với rèn giũa kỹ năng.

Thực tế, đào tạo, phát triển đội ngũ công chức lãnh đạo cấp cao của các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản kể trên cho thấy, mặc dù có sự khác nhau về thể chế chính trị, phương thức tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước, nhưng phương pháp tiếp cận khá giống nhau. Đó là hướng tới chuyên sâu, chuyên ngành và bám sát nhiệm vụ trọng tâm, theo giai đoạn chiến lược quốc gia. Dù có cách thức riêng, mang đặc thù riêng nhưng ít nhiều đều có những điểm nhấn để các nhà nghiên cứu, các cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ của nước ta tham khảo. 

Ngoài các bài viết tóm lược trên, tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 8/2018 còn có một số bài viết về kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở như, “Định lượng đánh giá cán bộ từ góc nhìn thực tiễn”  của tác giả Minh Anh; “Nâng cao chất lượng đảng viên ở nông thôn” của tác giả Trần Viết Cường; “Tinh gọn bộ máy – cách làm từ Long An” của tác giả Thành Sáng...

Tổng hợp: ThS. Nguyễn Lan

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh