Đề tài khoa học cấp trường: “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.”

Ngày đăng: 06/10/2006

Đề tài khoa học cấp Trường về “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.” (Gồm 3 Chương)

MỞ ĐẦU
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” ... “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối qúy báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta” [2, tr.273]. Ngày nay, khi đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập tất yếu của thời đại, chúng ta càng thấm thía hơn những lời dạy của Người. Sự nghiệp đổi mới đất nước, với mục đích  “đi tắt, đón đầu”, vươn lên ngang tầm bè bạn trong khu vực và trên thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi “Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” [3, tr.66 ]. Đây cũng chính là lý do mà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng chỉ rõ: “Có một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực xây dựng đường lối chính trị đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó là vấn đề cốt tử của lãnh đạo, là sinh mệnh của đảng cầm quyền” [3, tr.27]. Và cũng bởi thế việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói riêng luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

Với vị trí chức năng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của một tỉnh đang trên đà CNH mạnh mẽ, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  Trong “mạch chảy” chung đó, thực hiện kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học năm 2004 của Nhà trường, Phòng Đào tạo tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp đào tạo -bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc”

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm hoạt động, thực hiện kế hoạch được giao, Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực trạng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác  chủ nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Th.S. Trần Xuân Long - Trưởng Khoa Pháp luật

Nghiên cứu khoa học

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website