Phòng Đào tạo

Ngày đăng: 27/02/2017

1. ThS. Trần Thị Thanh - Trưởng phòng

2. ThS. Đỗ Xuân Hòa - Phó Trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Thị Hoa - Phó Trưởng phòng

4. ThS. Phạm Thị Đức Hạnh - Phó Trưởng phòng

5. CN. Phan Quang Mạnh - Chuyên viên

Các phòng trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website