Phòng Đào tạo

Ngày đăng: 27/02/2017

1. ThS. Trần Thị Thanh - Trưởng phòng

2. ThS. Đỗ Xuân Hòa - Phó Trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Thị Hoa - Phó Trưởng phòng

4. ThS. Phạm Thị Đức Hạnh - Phó Trưởng phòng

5. CN. Phan Quang Mạnh - Chuyên viên

Các phòng trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website